Kvalitet och kompetens för kundens bästa

Oavsett vilket yrke det gäller, så krävs det utan tvekan alltid såväl generella som specifika kunskaper och kompetenser att arbetet kan utföras till kundens bästa och på den högsta möjliga nivån. Det betyder att leverera kvalitet.

Kunskaper som jag lärde mig, har sina egna värde. De grundar sig å den ena sidan på utbildning och arbetslivserfarenhet och å den andra sidan på min egen livserfarenhet.

1326014-s-avid-reader-sitting-on-stack-of-brown-hardcover-books beskärd

  • De höga städkrav som jag ställer på mig själv har jag ärvt från min mor och utvecklat i mitt vuxenliv.
  • Att kunna använda detta på ett professionellt sätt fick jag däremot lära mig i mina två år på Pressateljén Städ & Tvätt AB i Östersund.
  • Därutöver gäller det icke desto mindre att sköta om det administrativa och organisatoriska. Dessa fick jag lära mig i mitt tidigare arbete som marknadsförare.
Kompetenser är min förmåga att använda mina kunskaper för att kunna optimalt uppfylla alla mina varierande arbetsuppgifter.

Mina hörnpelare jag satsar på är att:

  • bygga upp förtroendefulla och långsiktiga
    kundrelationer.
  • fokusera på miljön, som innebär att främst använda miljömärkta medel och minska verksamhetens miljöpåverkan.
  • garantera en hög nivå och 100 % kvalitet av alla arbete som utförs.
  • sträva efter en välbalanserad ekonomi, som är nyckeln till att skapa värde till kunderna på lång sikt.

Alla dessa komponenter ger mig möjligheten att kunna leverera en professionell dock personlig service den du

som min kund får njuta av. Mina nyckelord är kundfokus och kvalitet!


Vid önskemål utförs även