Priser

Generell information
21454533_s

  • Priser för städningarna motsvarar kvaliteten som du, som kund får. De gäller från 01 januari 2017 tillsvidare och är angivna inklusive moms.
  • Fakturorna kommer skickas ut direkt efter arbetet utfördes med undantag av abonnemangskunderna som får sina fakturor månadsvis.
  • Rutavdraget görs direkt på fakturan på rena arbetskostnaden i enlighet Skatteverkets regler.
  • För det fallet skattereduktionen överstigits är kunden ersättningsskyldig för de uppstående kostnaderna och utlägg.
  • Med hjälp av Skatteverkets e-tjänst är det enkelt att få ett intyg över skattereduktionen som redan beviljats och att på det sättet hålla koll på hur mycket avdrag är kvar att utnyttja under året.
  • Framkörning och materialförbrukning ingår inte i skattereduktionen och faktureras med det totala beloppet.
  • Första kundbesök med genomgång och behovssättning är kostnadsfri.


Abonnemang Timpris efter rutavdrag*
varje vecka 205,00
varannan vecka 205,00
varje 3:e vecka 205,00
varje 4:e vecka 205,00

*OBS! exkl. material- & framkörningsavgift

Flyttstäd Fastpris RUTarbete* Materialavgift
minimum 3 000,00 120,00
upp till 75 kvm 3 500,00 140,00
upp till 100 kvm 4 100,00 140,00
upp till 150 kvm 4 700,00 150,00

*OBS! exkl framkörningsavgift. Grovt nedsmutsat boendet offereras separat.

Enstaka Timpris efter rutavdrag*
6 tim 225,00
5 tim 225,00
4 tim 225,00
3 tim 225,00

*OBS! exkl. material- & framkörningsavgift

Storstäd Timpris efter rutavdrag*
8 tim 225,00
6 tim 225,00
5 tim 225,00
mindre än 5 tim 225,00

*OBS! exkl. material- & framkörningsavgift